Нос Чиракман

Нос Чиракман

Един от символите на Каварна е разположенията само на 3 км от града в южна посока нос Чиракман, където е бил разположен античният първооблик на град Каварна. Върху равното и почти недостъпно чиракманско плато в продължение на хилядолетия е кипял интензивен живот. През I в. преди новата ера, мощно земетресение разцепва носа и голяма част от него потъва в морето. Тук може да се види възстановената крепостна стена, защитавала местните древни жители от набезите на варварите.

4 + 7 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *